Procesní design

V oblasti procesního designu se zabýváme především vývojem procesů, jejich vedení, navrhování a projekci se zaměřením na:

  • Potravinářský průmysl
  • Energetický průmysl
  • Průmysl zpracování ropy a zemního plynu
  • Chemický a farmaceutický průmysl
  • Projekce a provoz procesů zaměřených na ochranu životního prostředí

V rámci tohoto oboru jsme především schopni zajistit:

–           Procesní design nových chemicko-technologických provozoven

–           Procesní redesing stávajících chemicko-technologických výroben

–           Modelování flérového systému

–           Analýza hypotéz a případové studie z hlediska procesní technologie

–           Optimalizace výrobní jednotky

–           Energetická analýza

–           Procesní bezpečnostní analýzy, včetně dynamického odtlakování a modelování blowdown systémů, a to zejména s ohledem na vypracovávání studií HAZOP, SIL, LOPA

–           Prediktivní analytika bezpečnostního systému výroby

–           Poskytování důležité podpory pro komplexní projektování chemických, petrochemických výroben a rafinérií