Odpadové hospodářství

Projektujeme a dodáváme investiční celky v oborech, jako jsou:

 • Energetické využití komunálního odpadu
 • Energetické využití nebezpečných odpadů
 • Mechanicko-biologické úpravny směsného odpadu
 • Výroba tuhého alternativního paliva z odpadu
 • Kompostárny
 • Využití skládkového plynu
 • Technologické řešení skládek komunálních odpadů

V oblasti odpadového hospodářství se zaměřujeme především na dodávky „na klíč“. Průběh stavby je v plném řízení naší společnosti. V rámci investičních celků je naše skupina schopna pomoci s vyřízením projektového financování, případně nabídnout podporu v jednání s investičními společnostmi v ČR i zahraničí.

V rámci tohoto oboru jsme schopni především zajistit:

 • Studie proveditelnosti
 • Projekt management
 • Zadávací dokumentace
 • Dokumentace Basic Design
 • Dokumentace Detail Design
 • Dokumentace As-build
 • Projekt komplexního vyzkoušení
 • Provozní manuály