O SPOLEČNOSTI:

Společnost MICo EWC s.r.o. je dynamicky se rozvíjející inženýrsko-dodavatelská společnost složená z předních odborníků v oblasti energetiky, chemie, odpadového hospodářství, plynárenství a průmyslové infrastruktury. Naše společnost je součástí skupiny PRAGON Group.

Disponujeme odborníky s více jak dvacetiletou praxí v daném oboru, kteří určují směr technologického rozvoje a úroveň inovace průmyslu ve střední Evropě. Tito odborníci se v minulosti podíleli na úspěšné realizaci významných projektů, kde investiční náklady dosahovali řádu miliard korun českých.

Převážná většina zaměstnanců je s technickým zaměřením, aktuálně jsme schopni doplnit projektový tým jednoho projektu až na 50 odborných pracovníků.

Mezi hlavní oblasti působení společnosti patří především:

 • Realizace a provádění staveb „na klíč“
 • Dodávky dílčích provozních celků
 • Projekční a inženýrská činnost
 • Procesní design
 • Expertní a konzultační činnost

Oblasti působení společnosti jsou oborově zaměřeny především na:

 • Energetika a plynárenství (teplárny, elektrárny, kogenerační jednotky, parní turbíny, parní kotle, systém chlazení, atd.)
 • Chemie a zpracování ropy (rafinerie, petrochemický průmysl a chemický průmysl)
 • Odpadové hospodářství (třídění odpadů, energetické zhodnocení odpadů, koncepce odpadového hospodářství)

Naše společnost je schopna zpracovat dokumentace v následujícím softwaru:

 • Autodesk plant 3D (technologie – potrubní systémy)
 • AutoCAD (2D – technologie – potrubní systémy)
 • DraftSight – Professional Grade 2D CAD (2D – technologie – potrubní systémy)
 • PDMS (3D – technologie – potrubní systémy)
 • SolidWorks
 • Autodesk Revit MEP (TZB, elektro)
 • Autodesk NavisWorks (koordinace a kontrola kolizí)