Kogenerační jednotky

Personál společnosti má dlouhodobé zkušenosti  se stroji poháněným spalovacími motory pro trvalou a záložní  dodávku elektrické energie. Kogenerační jednotka (výrobce ENGUL), jejíž základ tvoří zdrojový agregát a tepelný blok, je ideální volbou pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie (KVET). V kogeneračních jednotkách jsou zabudované osvědčené základní komponenty: spalovací plynové motory a synchronní generátory od výrobců světových značek.

V rámci této produktové skupiny především zajišťujeme:

 • Kogenerační jednotky
 • Elektrické zdrojové agregáty (elektrocentrály, resp. dieselagregáty)
 • Pohonné agregáty
 • Aplikace s využitím ORC
 • Bioplynové stanice

V této oblasti se zaměřujeme především na dodávky „na klíč“. Průběh stavby je v plném řízení naší společnosti. V rámci této EPC dodávky zajišťujeme především:

 • Kompletní projektová dokumentace
 • Stavební práce
 • Dodávka a montáž
 • Kompletní napojení inženýrských sítí včetně vyvedení elektrického výkonu
 • Uvedení do provozu
 • Zaškolení pracovníků objednatele
 • Dálkový monitoring v rámci záručního servisu
 • Kompletní servisní služby