3D projektování

V oblasti zpracování 3D projektové dokumentace pro technologické a stavební projekty jsme schopni zpracovat kompletní 3D model budovy (Building Information Modeling

nebo Building Information Management) vč. technologické

části. BIM je proces vytváření a správy dat o budově v průběhu celého jejího

životního cyklu.

Hlavní přidanou hodnotou tohoto zpracování je především:

  • Kontrola harmonogramu prací
  • Možnost správ dat v životním cyklu stavby
  • Koordinace dotčených profesí
  • Předcházení a kontrola kolizí
  • Vygenerování konkrétních specifikací materiálů pro výstavbu